Projekt skončil v roce 2013

Lektoři

Mgr. Eva Bělohlavá Publicistka, absolventka Fakulty žurnalistiky UK s více než desetiletou praxí v mediální výchově dětí a mládeže, oceněná mj. také Čestným uznáním Institutu dětí a mládeže MŠMT. http://bursaescort.freeescortsite.com
Daniel Bezányi Lektor Akademie sociálního umění Tabor, partnera projektu. K práci v sociální oblasti, které se aktuálně věnuje, přichází jako podnikatel, který v komerční oblasti působil v klíčových manažerských pozicích, ve kterých byl odpovědný za vzájemnou spolupráci desítek kolegů a zákazníků.
Mgr. Kateřina Bílá Lektorka výukových programů Sluňákova.
Kristýna Brabcová Odborně vzdělaná výtvarná arteterapeutka s pětiletou praxí v sociálních zařízeních.
Petra Bradová Učitelka Waldorfské základní a mateřské školy Olomouc
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. Odborná asistentka na Katedře germanistiky PdF Univerzity Karlovy; specializace na literaturu pro děti a mládež, stylistické a intermediální aspekty analýzy uměleckých textů. Spolupráce s divadelním souborem K.U.K., vedení dětské skupiny scénického a rekreačního tance.
Jan Chromeček Muzikoterapeut, pedagog, vedoucí sboru a orchestru, učitel hudby na speciální waldorfské ZŠ v Praze.
Mgr. Petra Ďásková Vedoucí Krizového centra Ostrava, koordinátor psychosociální pomoci při neštěstích hromadných- Vřesina, Studénka, spoluúčast při Povodních 2009 - 2010 individuálních neštěstích - autonehody, sebevražedná jednání.
Kateřina Dlouhá Lektorka pohybově, sluchově a zrakově postižená, jež studovala Vychovatelství na PdF OU, zástupce tělesně postižených studentů.
Helena Dolénková Vedoucí učitelka Mateřské školy Nedvědova 13, Olomouc, třídy s waldorfskými prvky.
Mgr. Věra Dudmanová Překladatelka, majitelka ekohospodářství.
Renata Dulíková Učitelka Waldorfské základní a mateřské školy Olomouc
Bc. Dita Eibenová Manažerka projektu Ostrava, Evropské hlavní město kultury 2015.
Mgr. Klaudia Eibenová Pedagožka s 44 letou praxí, specializace na poruchy učení, autorka vlastní metodiky výuky jazyka a spoluautorka učebnic ruštiny pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií, externě působí na Ostravské univerzitě.
Mgr. Irena Eibenová Pedagožka gymnázia, tlumočnice a překladatelka FJ, učitelka ČJ dětí z Francie, vlastní metody výuky
Mgr. Yvetta Ellerová Absolventka UP v Olomouci s třicetiletou praxí v předškolní pedagogice, ředitelka alternativní MŠ zaměřené na waldorfskou pedagogiku.
PeadDr. Jana Folprechtová, CSc. Externí pedagog soukromé VŠ Literární akademie Josefa Škvoreckého, výuka ruštiny a němčiny >
Mgr. Petra Hedrichová Učitelka výchovy k občanství a českého jazyka ZŠ
Iva a Jarmila Hlavinková Matka pěstounka starající se patnáct let o dítě s dětskou mozkovou obrnou. Členka sdružení pěstounů ISIS a zakladatelka občanského sdružení pořádajícího terapeutické víkendy pro handicapované. Franck Muller Replica
Jaroslav Hynek Spoluzakladatel Centra pro prevenci v oblasti náboženských sekt a zástupce výkonného tajemníka Společnosti pro ochranu náboženské svobody, problematikou psychické manipulace a náboženských sekt se zabývá již osmnáct let. Franck Muller Replica
Mgr. Jaroslava Ivanová, M.A Lektorka se intenzivně v posledních dvou letech zabývá různými technikami využívání ICT a především interaktivní tabule jako prostředku aktivizace studentů na úrovních jazykové způsobilosti B1až C1 dle Společného evropského referenčního rámce.
PhDr. Anežka Janátová Psycholožka, pedagožka, dříve ředitelka Jedličkova ústavu a výzkumná pracovnice České akademie věd, autorka koncepce Ateliéru léčebné pedagogiky a sociální terapie při Institutu pedagogiky volného času, zakladatelka Akademie sociálního umění Tabor.
PhDr. Marek Jančok Psycholog, specializuje se především na psychologické aspekty výslechu a vyšetřovacích úkonů, psychologické vyjednávání a problematiku psychologického profilování.
Mgr. Kateřina Jandová Učitelka se specializací na dramatickou výchovu, lektorka Akademie sociálního umění Tabor využívající dramaterapii v chráněné textilní dílně Gawain.
Mgr. Irena Jašíčková Fyzioterapeut 10 roků vedoucí rehabilitačního oddělení při JITRO o.s.( Stacionář pro tělesně postižené děti a mládež v Olomouci), kde vedla výuku studentů fyzioterapie na FTK UP Olomouc.
Mgr. Veronika Jurečková Psycholožka, registrovaná odborná aromaterapeutka. Ve své soukromé praxi se věnuje využití éterických olejů při léčbě jak psychických, tak somatických obtíží v souladu s holistickým přístupem.
Markéta Kasalová Lektorka na Akademii sociálního umění Tabor, studovala SŠUP Trutnov, studuje arteterapii na Masarykově univerzitě v Brně, roční praxe v sociální oblasti v Německu, zkušenosti s individuální a skupinovou artetarepií.
Mgr. Eva Katrušáková Ředitelka a iniciátorka kampaně Celé Česko čte dětem, 20 letá praxe výuky angličtiny, zakladatelka Jazykového a vzdělávacího centra Pygmalion.
Mgr. Štěpán Klen Komisař zásahové jednotky a hlavní vyjednavač SM kraje, specializace etopedie, psychologie, pedagogika, lektor speciálních a outdoorových aktivit – teambuilding, kurzů přežití a zvládání emočně vypjatých a rizikových situací (např. chování v zajetí), krizová komunikace a intervence.
MUDr. Zdena Kmuníčková Lékařka se specializací na psychiatrii, terapeutka v hlubinné výuce základních životních postojů a integrace v psychických krizích
Pavla Kolářová Diplomovaná zdravotní sestra, matka 15-ti letého syna s dětskou mozkovou obrnou.
prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc. Psycholožka, VŠ pedagožka, autorka více než stovky vědeckých prací se zaměřením na pomoc pěstounským rodinám, spolupracovala s prof. Zdeňkem Matějčkem, spoluzakladatelka o.s. ISIS.
Mgr. Petra Koppová Lektorka výukových programů, komunitní plánování, rozvoj sluňákovského biocentra Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s – zajišťuje vzděláván o přírodě v přírodě v krásném prostředí mimo město a v ekologické nízkoenergetické budově využívající obnovitelné energetické zdroje.

Treatment of Temporomandibular Joint Disorders And Facial Pain Patients commonly experience those forms of pain in front of the ears, on temporamandibular joints, face and neck muscle tissues... Orthodontics Orthodontics is a branch of dentistry which focuses on the treatment and correction of the tooth and jaws which are located improperly... Root Canal Treatments (Endodontics) Endodontics is a subject of dentistry concerned with the biology and pathology and also remedy of the dental pulp and root tissues... Preventive Dentistry A healthful existence starts with oral and dental fitness. Oral and dental fitness play an vital role on trendy health, essential capabilities and fine of life... Same Day Treatment You can get new and healthful enamel in an afternoon. Hollywood Smile Oral Diagnosis and Radiology At our prognosis and radiology medical institution we welcome our patients, examine their radiologic imaging findings, make the analysis, and agenda remedy plans. Implantology A dental implant is a screw that replace the foundation of a missing teeth. The department of dentistry that deals with these obligations is called implantology. Fixed and Removable Dentures (Prosthodontics) In instances wherein natural enamel are not in suitable aesthetic and feature or are incomplete, constant or detachable prosthesis created in the laboratory... All-On-Four Implant System If you haven't any teeth to your mouth and want a set prosthesis, the "all on 4" implant-prosthesis technique is the best option for you. Periodontology It is a branch of dentistry which deals with the sicknesses of gingiva and tissues around the root (periodontal ligaments, alveolar bone and cement). Children’s Dentistry Pedodontics literally way “PEDIATRIC DENTISTRY” and is specifically involved in the examination and monitoring of oral fitness of kids... Geriatric Dentistry Oral fitness is an important a part of frame health. Turkey teeth clinic Although the deterioration of oral fitness is not a herbal result of getting old... Periodontology It is a department of dentistry which offers with the sicknesses of gingiva and tissues around the root (periodontal ligaments, alveolar bone and cement). Children’s Dentistry Pedodontics literally manner “PEDIATRIC DENTISTRY” and is specifically worried within the examination and monitoring of oral health of youngsters... Geriatric Dentistry Oral fitness is an essential part of body health. Although the deterioration of oral health isn't always a natural result of getting older

Mgr. Tatjana Kopřivová Psycholožka, spoluautorka knihy Respektovat a být respektován a lektorka stejnojmenného kurzu, kterým v ČR prošlo již několik tisíc účastníků.
Mgr. Igor Košut Učitel angličtiny, profesionální dramaturgická a režijní praxe, zakladatel jazykové školy Candid (specializace na pobytové jazykové kurzy pro dospělé i mládež), 15 let pedagogické praxe.
Marta Kotasová Rehabilitační pracovnice ústavu Kociánka Brno; zaměřuje se na hipoterapii, canisterapii a animoterapii.
Mgr. Petr Kovář Učitel na 1. stupni ZŠ, autor scénářů muzikálů, experimentátor a tvůrce v oboru vyučovacích projektů na prvním stupni ZŠ.
Mgr. Markéta Krátká Lektorka výukových programů Sluňákova
Ing. Vratislav Kratochvil Zkušený hudebník, aktivně hraje na djembe, didžeridu, fujaru a další etnické nástroje, lektor zážitkových hudebních setkání a skupinových bubnování, programů pro mentálně postižené.
Michal Kratochvíla Předseda Družstva Trvalý život realizujícího projekt skutečné osady s trvale udržitelným žitím. Absolvent waldorfského prosemináře, člen výkonné rady mezinárodní nevládní organizace Permakultura (CS), lektor kursů na vnitřní rozvoj osobnosti, spoluautor didaktických stolních her pro děti s environmentální tématikou
Dagmar Kratochvilová Tanečnice, lektorka kruhových a břišních tanců, vede kreativní výtvarné a pohybové dílny pro děti i dospělé, pěstounské rodin
PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum Působí 11 let jako ředitel Základní školy Olomouc, Mozartova 48
Mgr. Martin Kupka, Ph.D. Psycholog a oblastní metodik prevence, PPP - Jeseník, UP - FF, Katedra psychologie, odborný asistent.
Mgr. Miroslava Lukášová Ředitelka ZŠ v Bystročicích, zkušenosti s integrací postižených dětí do školy.
Monika Machytková Zřizovatelka a jednatelka Waldorfské základní školy a mateřské školy Olomouc implant tedavisi fiyatları
Mgr. Markéta Maléřová Ředitelka Waldorfské ZŠ a MŠ Olomouc implant tedavisi ankara
Markéta Martínková Dramaterapeutka, absolventka Vysoké školy umění Alanus, spolupracuje na divadelních projektech pro drogově závislé (Siebenzwerge, Německo) implant
Mgr. Eva Mílková Speciální pedagožka, vedoucí Školy chirofonetiky v ČR, vzdělání ve waldorfské pedagogice pro předškolní věk v Dortmundu, praxe v dětském domově pro postižené děti v Německu.
PhDr. Dobromila Nevolová Psycholožka, účast na projektu Světové zdravotnické organizace Škola podporující zdraví, spolutvůrce kurzu Učitel 21. Století a spoluautorka knihy a kurzu Respektovat a být respektován.
PhDr. Jana Nováčková, CSc. Psycholožka s praxí v pedagogicko-psychologické poradně, účast na projektu Světové zdravotnické organizace Škola podporující zdraví a kurzu Integrované tematické výuky v USA, spoluautorka knihy a lektorka kurzu Respektovat a být respektován a úspěšné brožury Mýty ve vzdělávání.
Mgr. Helena Nováčková Organizátorka seminářů pro učitele, administrace sítí M.R.K.E.V. a mrkvička, lektor výuk. programů.
Mgr. Irena Opršalová Projekty a fundraising Sluňákova. Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s – zajišťuje vzdělávání o přírodě v přírodě v krásném prostředí mimo město a v ekologické nízkoenergetické budově využívající obnovitelné energetické zdroje.
Mgr. Romana Pálková Lektorka Sluňákova, http://www.slunakov.cz/index.php?2-1025x048
Ing. Jaroslav Pávek Lektor a trenér manažerských a komunikačních
Mgr. Tomáš Petr Lektor Akademie sociálního umění Tabor, partnera projektu. Má dlouhodobé zkušenosti z práce waldorfského učitele a později i ředitele waldorfské školy. Dokáže pracovat s divadlem jako dílnou sociálního umění.
Mgr. Eva Polzerová Vyučuje pantomimu a taneční výchovu na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě
Mgr. Jiří Popelka Lektor výukových programů, turistické informační centrum a ekoporadna Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s – zajišťuje vzdělávání o přírodě v přírodě v krásném prostředí mimo město a v ekologické nízkoenergetické budově využívající obnovitelné energetické zdroje.
Martin Procházka Terapeut a sociální pracovník, praxe v komunitním centru Cheiron v Táboře, využívá arteterapie, dramaterapie a muzikoterapie k nácviku sociálních dovedností, streetworker.
Valérie Procházková Manažerka projektu partnera, lektorka Akademie sociálního umění Tabor.
Barbara Protivánková Manažerka Waldorfské základní školy a mateřské školy Olomouc. Dříve novinářka v elektronických médiích, moderátorka soukromého rádia, zpravodajka TV NOVA a TV PREMIÉRA, vedoucí vysílání soukromé rozhlasové stanice, televizní a rozhlasová publicistka a dokumentaristka.
Ing. Dora Růžičková, Ph.D. Hlavní řešitelka tří projektů na PdF UP: 1. Pedagogika v praxi a umění učit: Zvyšování atraktivity povolání učitele (2010-2013), 2. Centrum inovativního vzdělávání (2005 - 2007) a 3. Studium k rozšíření odborné kvalifikace (2011-2014).
BcA. Saša Rychecký Režisér, 22 let vedoucí DIVIDLA Ostrava - divadelního studia Dramacentra, lektor dramatické výchovy.
Mgr. Martin Semerád, Ph.D. Manažer projektu za partnera. Filosof, waldorfský učitel, matematik (obor matematická analýza na MMF UK a doktorát v oboru filosofie na Pedf UK na katedře filosofie výchovy)
Doc. Dr. Jitka Skopalová, Ph.D. Docentka Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. Manažerka Centra pomoci handicapovaným.
Mgr. Daniel Soukup Lektor a odborný pracovník pro vědu a výzkum v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP a zaměstnec v Oddělení pro výzkum starší literatury ÚČL AV ČR
Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. Absolventka PF UK a dramatického oddělení Konzervatoře J. Ježka. Působí na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity, věnuje se osobnostně-sociálnímu rozvoji, hlasové a řečové výchově. Garant studia učitelství MŠ, lektorka České Orffovy společnosti.
Jitka Suchomelová Učitelka Waldorfské základní a mateřské školy Olomouc
Mgr. Veronika Šilarová http://www.slunakov.cz/index.php?2-1025x048
Mgr. Marek Šobáň Lektor Muzea umění Olomouc, člen Komory edukačních pracovníků při Radě galerií ČR, certifikovaný absolvent seminářů Artefiletiky. tag heuer replica watches
Mgr. Richard Šrámek, Ph.D. Projektový manager sdružení Návrat koní do přirozeného prostředí, odborný konzultant problematiky chovu koní
Mgr. Ilona Šťastná Ředitelka ZŠ
Mgr. Zdenka Štefanidesová Lektorka Sluňákova, http://www.slunakov.cz/index.php?2-1025x048
Mgr. Emilie Thomiczková Ředitelka Waldorfské školy v Olomouci.
RNDr. Josef Tillich, CSc. Bývalý odborný asistent Přírodovědecké fakulty UP, přednáší psychohygienu, lektor-cvičitel I. třídy jógy, dlouhodobě se zabývá problematikou meditace a jejího uplatnění v běžném životě.
Mgr. Martina Turková Lektorka Židovského muzea s mnohaletou zkušeností, autorka interaktivních programů na témata judaismu a holocaustu pro děti, mládež i dospělé.
Ing. Hana Újezdská Šerifka ranče Posluchov, propagátorka vědecké metody Dr. Strasser ošetřování kopyt koní a lektorka odborných programů pro dětské domovy
Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s patnáctiletou praxí, zaměřením na rodiny s dětmi s mentálním postižením, lektorka standardů kvality v sociálních službách.
Iva Valášková Učitelka angličtiny na ZŠ, vedoucí Doléčovacího centra Renarkon pro lidi závislé na návykových látkách, terapeutka skupiny pro rodiče a blízké osob drogově závislých.
Mgr. Jana Valdrová Členka pracovní skupiny MŠMT pro přípravu zavedení genderové problematiky do školství. u-boat replica watches
Hana Valová Učitelka Mateřské školy Nedvědova 13, Olomouc, třídy s waldorfskými prvky, absolventka Akademie sociálního umění Tabor.
Mgr. Radka Vaňková Učitelka Waldorfské základní a mateřské školy Olomouc
Ing. Alena Vašků Koordinátorka mezinárodních projektů, metodička, překladatelka, konzultantka, soukromá lektorka angličtiny s 26letou praxí, autorka inovativní metodiky a cvičebnic tzv. „Přípravné angličtiny“
Mgr. Milena Vincenciová Výchovná poradkyně a zástupkyně ředitele na ZŠ zaměřující se na klima a pozitivní vztahy (Zdravá škola), 30 let praxe.
Mgr. Libuše Vlasáková Učitelka, absolventka evropského vzdělávacího kurzu pro waldorfskou pedagogiku.
Pavla Vlkovská Třídní učitelka ve Waldorfské škole Olomouc
Mgr. Pavlína Vrbová Lektorka Sluňákova, http://www.slunakov.cz/index.php?2-1025x048 Tecrübeli ve güvenli bir şekilde Erotik ürün ve
Mgr. Marie Zahradníková Lektorka Židovského muzea s mnohaletou zkušeností, autorka interaktivních programů na témata judaismu a holocaustu pro děti, mládež i dospělé.
With so many great options, explore a whole new erogenous zone with our multitude of different şişli escort If you still cant decide, try out the section - every adult toy collection needs at least one.
Mgr. Marie Zajícová Učitelka ZŠ, školitelka školitelů kanadského programu Cope, lektorka obč. sdružení Educatio, autorka vzdělávacích projektů, členka správní rady vzdělávací společnosti Artlanguage. şişli escort
Libor Zvolánek Lektor kurzů osobnostního rozvoje şişli escort