Projekt skončil v roce 2013

zpět na detaily workshopu

seznam všech lektorů

Mgr. Marie Zahradníková

Lektorka Židovského muzea s mnohaletou zkušeností, autorka interaktivních programů na témata judaismu a holocaustu pro děti, mládež i dospělé.

Fotografie