Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech letních škol

Ekologická výchova v terénu I a II, Barevný rok a výtvarno v EV

Termín:26.6.2012
Místo konání:Sluňákov - víkendové aktivity a letní škola
Anotace:Aktivity a programy pro žáky a studenty, konkrétní náměty a ukázky z výukových programů střediska ekologické výchovy, praktické činnosti v přírodě, vše s důrazem na posílení smyslového i rozumového vnímání přírody, budování pozitivních vztahů k lidem, vnímání významu zdravého životního stylu, zodpovědnosti za stav životního prostředí.
Tento workshop proběhne v rámci letní školy Sluňákov.

Lektoři:Mgr. Romana Pálková
Mgr. Veronika Šilarová
Mgr. Zdenka Štefanidesová

Fotografie