Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech letních škol

Environmentální a globální výchova I, II, III

Termín:28.6.2012
Místo konání:Sluňákov - víkendové aktivity a letní škola
Anotace:Osvojení základních vědomostí o příčinách a důsledcích globálních problémů a o strategii udržitelného rozvoje, která zohledňuje základní životní potřeby budoucích generací. Praktické náměty usnadňující začlenění tématu do školního vzdělávacího programu. Představení praktických projektů pro školy a výukových programů, které mohou učitelé přímo realizovat se žáky na školách.
Tento workshop proběhne v rámci letní školy Sluňákov.
Lektoři:Mgr. Helena Nováčková
Mgr. Pavlína Vrbová

Fotografie