Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech letních škol

Letní škola Boskovice

Termín:20.6.2011 - 24.6.2011 (9.00 - 17.00)
Místo konání:Boskovice - letní škola
Anotace:Viz program letní školy. První 4 dny jsou určené spíše pro studenty speciální pedagogiky.
Není nutné absolvovat celou LŠ, můžete si vybírat workshopy.
Ačkoliv jsme dali možnost absolvovat jen 3 workshopy a úvahu, berte v úvahu :-), že lektor má program na dopoledne i odpoledne, který na sebe navazuje a bylo by k vaší škodě nezůstat i na odpoledne. Lektoři jsou opravdu výborní.
Lektoři:Iva a Jarmila Hlavinková
Mgr. Irena Jašíčková
MUDr. Zdena Kmuníčková
prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.
Marta Kotasová
Mgr. Miroslava Lukášová

Workshopy:

TermínNázevKapacita / přihlášky
20.6.2011Pondělí14.00 - 17.00Jak jsme integrovali dítě s mozkovou obrnou do ZŠWorkshop navazuje na předchozí téma. Lektorkami jsou pedagožky, které integrovaly chlapce do ZŠ. Popíší jeho úspěšnou integraci do prvního stupně běžné ZŠ a spolupráci mezi vedením školy, třídní učitelkou a kolektivem třídy, do které byl ch...
20.6.2011Pondělí9.00 - 12.00Příběh ze života - mám dítě s mozkovou obrnouLektorka před patnácti lety přijala do pěstounské péče čtyřletého týraného chlapce s dětskou mozkovou obrnou. Vybudovala bezbariérový domek v krásném prostředí Moravského krasu, který nyní slouží jako centrum pro rodiče dětí se zdravotním p...
21.6.2011Úterý9.00 - 12.00Canisterapie, hipoterapie, animoterapie, dopolední workshop První část jednodenního semináře. Animoterapie neboli léčba prostřednictvím zvířat. Ta mohou při terapii asistovat buď pasivně, nebo aktivně. Díky nim dochází u klientů k navozování kladných emocí s cílem pozitivně ovlivnit průběh ostatních...
21.6.2011Úterý14.00 - 17.00Canisterapie, hipoterapie, animoterapie, odpolední workshopDruhá část jednodenního semináře. Animoterapie neboli léčba prostřednictvím zvířat. Ta mohou při terapii asistovat buď pasivně, nebo aktivně. Díky nim dochází u klientů k navozování kladných emocí s cílem pozitivně ovlivnit průběh ostatních...
22.6.2011Středa9.00-12.00Zvládání konfliktů a dramaterapie - dopolední workshopCelodenní workshop vede Mgr. Marie Zajícová. Na poslední chvíli se omluvili lektoři původně plánovaných workshopů tohoto dne, ale Marie byla ochotná workshopy převzít a vést svá témata - zvládání konfliktů a dramaterapii. Kdo jste ji zažili...
22.6.2011Středa14.00-17.00Zvládání konfliktů a dramaterapie - odpolední workshopCelodenní workshop vede Mgr. Marie Zajícová. Na poslední chvíli se omluvili lektoři původně plánovaných workshopů tohoto dne, ale Marie byla ochotná workshopy převzít a vést svá témata - zvládání konfliktů a dramaterapii. Kdo jste ji zažili...
23.6.2011Čtvrtek9.00 - 12.00Shiatsu, orgánová sestava, plný jógový dech u zdravotně znevýhodněnýchPrvní část jednodenního semináře. Jednoduché cviky zaměřené na přirozený rozsah jednotlivých kloubů, dechová cvičení pro aktivaci všech oblastí dýchacího ústrojí, posilovací cvičení pro oslabené partie posturálního svalstva, trakční a mobil...
23.6.2011Čtvrtek14.00 - 17.00Shiatsu, orgánová sestava, plný jógový dech u zdravotně znevýhodněných, odpolední workshopDruhá část jednodenního semináře. Jednoduché cviky zaměřené na přirozený rozsah jednotlivých kloubů, dechová cvičení pro aktivaci všech oblastí dýchacího ústrojí, posilovací cvičení pro oslabené partie posturálního svalstva, trakční a mobil...
24.6.2011Pátek9.00 - 12.00Jak pěstovat životní spokojenost - dopolední workshopPrvní část jednodenního semináře. Mýty našeho života, kam nás vedou a co si s nimi počít. Jaké jsou naše postoje k sobě, k událostem, které nás potkávají. Jak naložit s minulostí, jak naložit s budoucností, jak naložit s přítomností.
24.6.2011Pátek14.00 - 17.00Jak pěstovat životní spokojenost - odpolední workshopDruhá část jednodenního semináře. Mýty našeho života, kam nás vedou a co si s nimi počít. Jaké jsou naše postoje k sobě, k událostem, které nás potkávají. Jak naložit s minulostí, jak naložit s budoucností, jak naložit s přítomností.

Dokumenty