Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech letních škol

Praktická ekologická výchova - Sedm barev duhy I, II, III

Termín:25.6.2012
Místo konání:Sluňákov - víkendové aktivity a letní škola
Anotace:Praktické ukázky a příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení typických pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, např. praktické činnosti přímo v přírodě, simulace, hry, využívání přírodních učeben. Ukázky nabídek programů, služeb, projektů, pomůcek,
publikací. Kontakty, spolupráce škol, nevládních organizací a středisek ekologické výchovy.
Tento workshop proběhne v rámci letní školy Sluňákov.
Lektoři:Mgr. Romana Pálková
Mgr. Pavlína Vrbová

Fotografie