Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Příčiny promiskuity a sexuální výchova

seznam všech úvah

ÚVAHA Příčiny promiskuity a sexuální výchova

Vybrala jsem si workshop Příčiny promiskuity a sexuální výchova, a to z toho důvodu, že většině lidí tato slova nejdou vůbec přes pysky a navíc mě inspirovala Mgr. Marie Zajícová, která dne 4. 11. 2010 na toto téma dokázala otevřeně mluvit a diskutovat s námi. Nehledě na to, že jakožto budoucí pedagog shledávám přímo jako nutnost umět na toto téma mluvit s dětmi a mládeží a i jejich rodiči.

Promiskuita a sexuální výchova je pro mnohé tabu. Respektive umění pohovořit
či objasnit již výše zmíněné téma. Ale proč tomu tak je? Proč mnozí rodiče či pedagogové nedokážou čelit ratolestem dychtících po informacích a vysvětlení?

Největším tahounem proti sexuální výchově shledávám náboženství. Snaha udržet si sexuální monopol je stále evidentní, nicméně si myslím, že to jen společnosti škodí. Mladí lidé by měli být včas informováni, o tom, co všechno sex obnáší. Že to není jen potěšení, ale je to i zodpovědnost. Zodpovědnost vůči jeho vlastní osobě a i vůči partnerovi. Co tím mám na mysli? Kupříkladu pohlavní choroby, nechráněný styk, antikoncepce…

Z médií se každou chvíli dovídáme o nějakém případu, který vznikl na základě zanedbání sexuální výchovy. Proč si mládež myslí, že „když je to poprvé“, nemůže se nic stát? Proč se cítí trapně při zakoupení kondomu? A to nemluvě o tom, že ho kolikrát ani neumí nasadit… Není na čase „nastavit záda“ starším nábožensky založeným generacím a nové generace dostatečně včas informovat? Otázka je, kdy nadchází včasný okamžik? Když nyní přijde na 1. stupeň základní školy dítě informované od rodičů do školy a podělí se o skutečnosti se spolužáky, tak zde následující den máme dav rozhněvaných rodičů, jak je to možné, že dítě něco takového ví, a dožadují se „dopadení viníka“. Na 2. stupni základní školy už je většina dívek a i chlapců plodná. Možná, že nyní nastává vhodný okamžik pro informování. Ale jak to zařídit, když předmět sexuální výchova ve výuce chybí a učitel/ka rodinné výchovy není schopný/á na toho téma hovořit? Vzpomínám si, jak se právě naše učitelka „rodinky“ tématu sex vyhýbala. Nakonec jsme se s trochou nadsázky dozvěděli, že holky mají vagínu a kluci mají penis a že nejlepší antikoncepce je abstinence… Jenže kde to jsme? Tohle má stačit? Ale abych základní škole úplně nekřivdila, musím uznat,
že pro nás bylo uspořádáno sezení s odbornicí. Holky a kluci zvlášť. Nicméně v deváté třídě základní školy mi to přijde trošku pozdě…

Nicméně se vraťme k fámám a mediálním případům. Velmi mě udivil a až pobavil článek vypovídající o situaci v Polsku. Zde snad platí takové pravidlo, které zakazuje informovat o sexu. A pokud už se k mládeži nějaké informace dostanou, tak je to z úst jeptišek vyučujících na náboženských školách. Nevím jak vy, ale já si svůj obrázek o tom, jak taková polská hodina sexuální výchovy asi vypadá, udělala sama. Zvláště když na to není vyhraněn specifický čas, ale žáci si tuto tématiku žádají v hodinové dotaci jiných předmětů.

Další takový extrém pochází z nedávné doby, kdy proletěl televizí. Když jsem to slyšela, nemohla jsem věřit vlastním uším… Německý sezdaný pár si přál miminko a po šesti letech vyhledal lékařskou pomoc, neboť miminko stále nepřicházelo. Doktor udělal oběma manželům vyšetření plodnosti, oba byli v pořádku. Ač mu to bylo trapné, zeptal se jich, zda vědí jak na „to“. Manželský pár nechápal. Ostatně ani dotyčný lékař, ani já a jistě ani ostatní, kteří o tomto případu slyšeli. Manželský pár byl z tak silně nábožensky založených rodin, že o nějakém sexu neměli vůbec tušení. To si opravdu mysleli, že děti nosí čáp? Dospělí lidé… sezdaní… Pro mou osobu je toto prostě nepochopitelné…

Chci být dobrý pedagog, chci být schopná čelit dotazům ohledně sexu, chci mládeži pomoci pohybovat se v této tématice. Vždyť je to důležitá součást našeho života. Všichni bychom měli být schopni o tom otevřeně mluvit. I já měla svůj ostych, ale s tím mi hodně pomohl tento workshop, kde jsem přímo diskutovala s paní magistrou. Někomu to možná přijde komické, ale již se nestydím před ostatními použít výrazy např. penis, masturbace apod.