Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak na nápravu poruch učení od 2. stupně ZŠ

seznam všech úvah

Jak na nápravu poruch učení od 2. stupně ZŠ

Přestože nejsem studentkou učitelského oboru, využila jsem (na základě pozitivních referencí ze strany studentů) možnosti zúčastnit se zajímavých workshopů v rámci projektu pedagogika v praxi. Domnívám se, že nejedna z přednášek realizovaných v tomto semestru, by mohla být velkým přínosem i pro studenty jiných fakult než pedagogické. Workshop Jak na nápravu poruch učení od 2. stupně ZŠ nejen splnil, ale v mnohých ohledech dokonce předčil moje očekávání.
Dyslexie, dysgrafie a další poruchy učení jsou totiž v populaci daleko rozšířenější, než se může laická veřejnost domnívat. Obzvlášť v dnešním přetechnizovaném světě, kdy mají děti prakticky od narození mnoho rušivých podnětů, není radno poruchy učení podceňovat. Ač si to mnozí nechtějí připustit, může se to v budoucnosti týkat právě jejich dítěte. Právě i proto je podle mého názoru důležité, aby měla co nejširší veřejnost povědomí o poruchách učení.
Škola by měla být i pro takto handicapované žáky místem, které nebudou navštěvovat s nechutí a obavami z ponížení. Myslím si, že každý budoucí učitel by měl vědět, jak s takovými žáky pracovat a motivovat je k lepším výkonům i ke zdravému vývoji jejich individuality. Velmi mile mě tedy překvapilo, že workshopu se nezúčastnili v drtivé většině pouze studenti učitelství českého jazyka. Individuální přístup, motivace i empatie ze strany pedagogů jistě děti podněcuje k lepším výkonům. To je podle mého názoru opravdu důležité zejména u dětí na druhém stupni ZŠ, protože se soustavně připravují na další studium, popřípadě dokonce na svou budoucí profesi.
Téměř každý z nás se jistě s člověkem, který některou z poruch učení trpí, setkal. Můj bývalý spolužák a dlouholetý kamarád ze základní školy Honza je dyslektik. Nikdy jsem nepochybovala o kvalitách paní učitelky, která nás učila český jazyk, ale až dnes si uvědomuji, jak byla trpělivá, vstřícná a v této problematice erudovaná. Právě ona byla jednou z důležitých osob, které Honzovi dodaly dostatečné sebevědomí k dosažení jeho životních cílů. Na tomto workshopu jsem si také plně uvědomila, kolik úsilí musel můj kamarád do cesty za vzděláním investovat. Honza vystudoval filozofickou fakultu a je dnes úspěšným novinářem, splnil si svůj sen. Z takového přístupu učitele by jistě lektorky workshopu měly radost. Ostatně musím podotknout, že osobní příběhy z praxe Mgr. Klaudie Eibenové a Mgr. Mileny Vincenciové mě přesvědčily o jejich nesporných pedagogických kvalitách. Jejich celoživotní práce je podle mého názoru hodna velké úcty a obdivu.
Za emocionálně nejsilnější moment workshopu považuju cvičení, kdy jsme se museli vcítit se do žáka s poruchou učení. Nikomu z nás jistě nebylo příjemné psát diktát druhou rukou a poslouchat poznámky netolerantních učitelek, do kterých se naše milé přednášející na pouhých pět minut stylizovaly. Domnívám se, že právě v tuto chvíli si především budoucí učitelé uvědomili, jak důležitá je schopnost empatie. Každý pokrok takto znevýhodněného žáka by jistě měl být odměněn velkou pochvalou.