Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Desatero učitele

seznam všech úvah

Desatero učitele

Už před nějakou dobou jsem se zúčastnila workshopu na téma Desatero učitele. Na začátku jsem si představovala, že dostaneme „desatero rad jak zatočit se žáky a zorganizovat sami sebe.“. Těch rad jsme nakonec dostali nepočítaně. Některé mně opravdu obohatily a pomohly. Jiné nebyly úplně dle mého gusta (např. krocení zlého žáka pohlavkem, nebo dívání se přímo do očí ze zarputilým až agresivním výrazem, dokud dítě neuhne a my nezískáme převahu). Možná je to tím, že jsem zatím děti neučila, nebo tím, že jsem nenapravitelná optimistka, ale i v dnešní době, která je více než pochopení, přijetí a vcítění nakloněna sobeckosti, nezájmu a materialismu, věřím, že hlavní a nejdůležitější „prací“ učitele je pochopit a přijmout žákovu osobnost a naučit se s ní správně a hlavně s úctou zacházet. Neboť, jak píše i známá dětská psycholožka a autorka řady knih, které jistě stojí za přečtení, paní Jiřina Prekopová, každé dítě, tedy i „malý tyran“ potřebuje v první řadě lásku, přijetí a respekt. Většina těchto dětí (problémových), totiž nikdy pochopena nebyla, nebyla jim projevena dostatečná láska, zájem o ně samotné a hlavně nastaveny pevné hranice. Vnímám tedy roli učitele nejen jako člověka, který má „naučit“, ale zejména někoho, kdo je v první řadě sám o sobě, vyzrálou a pevnou osobností s dobrým morálním základem, který už svým chováním, vystupováním a postojem dokazuje, že je hodný následování. Já sama jsem takovou učitelku ve škole měla a musím říct, že mě ovlivnila doslova na celý život.
Věřím, že v období dětského věku, které odpovídá prvnímu stupni, je možné u dětí napravit ještě spoustu „chyb a prohřešků“, které na nich byly „napáchány“ vlastními rodiči a neuvědomělým okolím. Nechci tím v žádném případě říct, že všichni rodiče nebo i jacíkoliv, se dopouští záměrně na svých dětech takovýchto provinění, spíše se jedná o nevědomou věc, kterou si ve všem tom shonu a kalupu uvědomí jen ti opravdu uvědomělí.
Přednáška mně donutila pohlédnout na sebe kritickým okem a zamyslet se nad tím, jestli jsem vůbec schopná takovéto věci dětem poskytnout. Musím říct, že její účinek na mně dozníval ještě cestou ve vlaku domů.
S přednášejících mně zaujala zejména paní zástupkyně z Ostravy a její schopnost řešit naprosto v klidu a asertivně problémy. Jsem ráda, že jsem se mohla potkat s takovým člověkem, který bez toho aby se nějak upřednostňoval, vyvyšoval a nastrkoval zcela lidsky a „svou klidnou“ silou doslova „převálcoval“ svoji méně asertivní kolegyni.
Díky tomu se mi dostalo i odpovědi na tu tíživou otázku Jak to všechno zvládnu, jak obstojím ve třídě plné „vlků“, (neboť i tak tam byly děti prezentovány) a odpověď na tuto otázku jsem nalezla sama v sobě i díky této přednášce. Hlavně s nadhledem, respektem a pochopením dokáže člověk věci o kterých nemá ani tušení. Nevěřím tomu, že děti naší doby jsou tak moc špatné a odlišné než v jiných dobách, spíše je třeba změnit přístup a přemýšlet proč se to tak děje.
Věřím, že každý z nás, kdo se bude o děti a jejich problematiku zajímat opravdově si dokáže na tuto otázku správně odpovědět a nalézt svůj nezaměnitelný rukopis, který se na našich dětech podepíše tím nejlepším způsobem.