Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách regionu

seznam všech úvah

Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách regionu

Navštívila jsem tento workshop s tím, že se dozvím něco málo o tom, kam bych své budoucí žáky například zavedla. Já jako křesťanka židům moc žehnám, jsou to přeci jen Bohem vyvolený národ, proto jsem tajně doufala, že bych mohla z přednášky zachytit i něco málo z jejich historie v Čechách a tím obohatit svůj rozhled.
Jakmile jsem vešla do velkého sálu, bylo velmi plno, napadly mě dvě možnosti, buďto nejen mě, ale i ostatní zajímá toto téma a nebo tu jsou z toho důvodu, že na ně nic lepšího nezbylo. Přednášející Mgr. Daniel Soukup na mě působil velice sympaticky a vzdělaně. „Snad to bude dobrý workshop“ řekla jsem si v duchu.
Přednášející nás 2,5 hodiny seznamoval s historií židů na Moravě. Detailně nám třeba popisoval životy zdejších rabínů, kteří psali tyto dějiny o kterých se nyní dovídáme. Velice mě zaskočilo, když jsem se dozvěděla, že židé na Moravě mluvili německy a ne hebrejsky. Hebrejsky jen četli a to jen vzdělaní židé. Proč? Proč si neuchovali svůj původní jazyk?
Také nám pan Soukup představil celou řadu webových stránek, které nám pomůžou při hledání různých židovských rodin, a co se s nimi stalo za 2.sv.války. Jakým způsobem je můžeme využít při různých projektech zabývajících se touto problematikou. Snad to někdy teda využiju.
Dříve jsem si myslela, že židé byli odstrkováni ze společnosti na popud Hitlera, což bylo mé mylné mínění, protože již v roce 1726 zavedla Marie Terezie protižidovský zákon, tzv. translokační reskript, který říkal, že židé musí bydlet v oddělených částech města od křesťanských obyvatel. V témže roce byl zaveden také familiánský zákon, židé museli dodržovat počet osob v rodině, když se jim narodilo další dítě, museli za to zaplatit. Marie Terezie také obvinila židy z pruského povstání, proto každá židovská obec musela odvádět velmi vysoké daně.
Poslední půlhodinku nám bylo představeno, kam tedy můžeme s těmi žáky na exkurzi jít. Většinou to jsou například jen staré synagogy, které jsou nyní používány třeba jako musea či křesťanské kostely. Dále to jsou kupříkladu hřbitovy. Je to ale něco kam bych s žáky 1 stupně šla? Možná ano, možná ne.
Já osobně všechno to utiskování židů nechápu, protože ta doba, která byla silně křesťanská, si odporovala s biblickým učením. Proč židy všichni tak nenáviděli? Proč byli po staletích utiskováni a odstrkováni? Je to tím, že ukřižovali Ježíše? Že ho odmítli za Mesiáše? Že místo živého Boha přijali čisté zákonictví? A proto za to tolik trpěli?