Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak s úsměvem vydržet ve školství

seznam všech úvah

Jak s úsměvem vydržet ve školství

Název tohoto workshopu mě zaujal Cheap IWC Replica is Very Special In Our Store. jsem doufala, že se na tomto workshopu dozvím více o kladných stránkách učitelství.
Pro začátek bych ráda řekla, že workshop „Jak s úsměvem vydržet ve školství“ ve mně zanechal nesmazatelnou stopu. Kdykoliv mám možnost vidět nějakého pedagoga „v akci“ vzpomenu si na desatero, které zde bylo zmiňováno a podvědomě vyhledávám a hodnotím všechny body tohoto desatera. Jak už jsem řekla, jsem studentka pedagogického oboru a proto doufám, že i mě v budoucnu také čeké nějaká ta praxe. Právě na tomto workshopu jsem se dozvěděla spoustu nových věcí, které bych ráda ve své budoucí praxi uplatnila. Například zahájení hodiny a příchod učitele do třídy. I když vím, že je pozice učitele ve třídě velmi důležitá, a že hlavně učitel utváří třídní atmosféru, nikdy jsem nad tím takhle prakticky neuvažovala. Nad detaily, které skutečně hodinu utváří a upevňují roli učitele. Uvědomila jsem si, jak důležitý je například příchod učitele do třídy, ať už do nové či známé. Zatím jsem neměla moc možností vyučovat nějakou třídu samostatně, proto jsou tyto informace pro mne velice cenné. Ačkoliv vím, že praxe je důležitější a často o dost složitější, tyto poznatky by mi mohly mou cestu zasvěcení do tajů dobrého pedagoga v jistém smyslu ulehčit. Všechny body desatera jsem si vypsala a později se nad nimi podrobněji žáků k učiteli i naopak a k udržování příjemné atmosfery ve třídě.
Velkým plusem tohoto workshopu nepochybně tedy bylo, že jej vedly pedagožky z praxe. Nešlo tedy jen o teoretické informace, ale přímo o jejich aplikaci do praxe. Právě díky tomu ve mně workshop zanechal silnou vzpomínku.
Tento workshop bych doporučila absolvovat každému, kdo se nějakým způsobem věnuje pedagogické praxi či jiné práci s dětmi nebo mládeží. Pro mně osobně byl velkým přínosem. Jsem ráda, že z tohoto workshopu vzniklo také dvd, které sama vlastním, a proto se jím mohu i později znova inspirovat. Například až za pár let sama nastoupím do praxe.
Na závěr bych chtěla říct, že pro práci pedagoga je dle mého názoru nejdlůležitější upřímný a milující vztah k dětem a nadšení a radost z tohoto povolání. Jak je řečeno v bodě 10. učitelského desatera:
“ Nezapomeňte, že celá třída je chytřejší, než vy. Hloupost vám prominou pouze tehdy, když zjistí, že je máte rádi. „