Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech víkendových akcí

Vnitřní a vnější motivace, tresty a odměny, jejich rizika a co namísto nich

Termín:3.11.2012 - 4.11.2012 (sobota - 9.00-12.00, 14.00-17.00, neděle - 9.00-12.00)
Místo konání:Sluňákov - víkendové aktivity a letní škola
Anotace:Seminář se bude zabývat pochopením podstaty motivace, rozdílem mezi vnitřní a vnější motivací. Těžiště pak bude v podrobnější analýze dvou základních nástrojů vnější motivace – trestů a odměn se zaměřením na jejich velká rizika (zejména krátkodobost účinku, posilování zvnitřnění mocenského modelu mezilidských vztahů, utvrzování účelového chování, dopad na vztahy mezi učitelem a žákem, rizika na utváření osobnosti, její morální vývoj apod.).

Pojmy trest, přirozený důsledek (negativní i pozitivní), odměna, pochvala, zpětná vazba. Z oblasti vnitřní motivace se probírají způsoby, jakými je možné tuto motivaci podporovat a udržovat. Seminář nabízí také alternativní postupy pro situace nevhodného chování žáků, jakož i alternativy k odměnám a pochvalám.

Celodenní strava v sobotu a půldenní v neděli včetně pití je hrazena z grantu, nic si brát nemusíte. Ubytování je možné za 150Kč/noc, to si prosíme vyřiďte individuálně s paní Vyhňákovou ze Sluňákova: jana.vyhnakova@slunakov.cz
Jinak vzhledem k tomu, že do Horky jede MHD, není to na večerní odjezd a ranní příjezd náročné.
Lektoři:PhDr. Dobromila Nevolová
PhDr. Jana Nováčková, CSc.

Úvahy

Fotografie