Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na detaily lektora

seznam všech workshopů

Pocit bezpečí ve třídě

Termín:7.4.2011 (9:00 - 12:15)
Místo konání:Dům dětí a mládeže Olomouc -učebna
Anotace:Základní lidské potřeby jsou společné všem lidem a jejich nedostatečné uspokojování vede k fyzické, emocionální nebo sociální nepohodě, která mimo jiné ztěžuje také učení. Péče o základní lidské potřeby není proto ve škole něčím navíc, ale jednou z podmínek, aby se z dětí stali tak dobří žáci, jak to odpovídá jejich možnostem. Existence smysluplných a srozumitelných pravidel, na jejichž vytváření se můžeme podílet, přispívá k uspokojení našich základních lidských potřeb, především potřeby bezpečí. Pro pocit bezpečí ve třídě a ve škole je důležité, jaká pravidla zde existují, kdo je vytváří, pro koho platí a jaké jsou důsledky jejich porušování.
Lektoři:PhDr. Pavel Kopřiva
Mgr. Tatjana Kopřivová

Úvahy

Fotografie