Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech workshopů

Předcházení vývojovým poruchám učení

Termín:5.4.2012 (12:15 -15:15)
Místo konání:Dům dětí a mládeže Olomouc - velký sál
Anotace:Jak praktické činnosti rozvíjejí tvořivé myšlení a vůli; prstová cvičení, ruční práce, kreslení, tělesná cvičení. Vyprávěním k citlivému prožívání světa (od 1. po 9. tř.), předcházení vývojovým poruchám učení, správnými návyky v 1. třídě ke zdravému rozvoji individuality dítěte
Lektor:Mgr. Ilona Šťastná

Úvahy

Fotografie