Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na seznam workshopů

Anglicky všemi smysly není nesmysl

Termín:12.4.2012 (9:00-12:00)
Místo konání:Dům dětí a mládeže Olomouc - velký sál
Anotace:Jak dosáhnout precizní výslovnosti i u těch nejmenších? Jak děti motivovat a nenudit? Kurz přípravné angličtiny je specifickou metodikou výuky angličtiny pro děti mladšího školního věku (1. - 2. ročník ZŠ), která využívá rytmu, rýmu, melodie a smyslového vnímání. Autorka spojuje hudební, pohybové a dramatické formy výuky s důrazem na fonetickou a intonační stránku jazyka, složitější fráze zhudebňuje a upevňuje pohybovými kreacemi, využívá přirozené schopnosti dětí spojovat nové vjemy se smyslovým a prožitkovým vnímáním. Praktické ukázky nácviku některých problematických jevů (výslovnost, prvotní slovní zásoba a fráze), cvičení k eliminaci chyb ve výslovnosti a další aktivizující metody budou na workshopu doplněny o projekci živých nahrávek z výuky. Prakticky zaměřený workshop je inspirací i pro učitele vyšších ročníků, některé z inovativních technik jsou použitelné bez ohledu na věk studentů.
Lektor:Ing. Alena Vašků

Úvahy

Fotografie